การรับประกันฮีตเตอร์

บริษัท เอ็ม ที ฮีตเทค จำกัด ( MT HEATTECH Co.,Ltd. ) เรารับประกันสินค้าฮีตเตอร์ทุกชนิดเป็นเวลา 3 เดือน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าฮีตเตอร์ของเราจะมีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน