ฮีตเตอร์ต้มน้ำ/ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลว เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลวหลากหลายชนิด (ของเหลวที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสแตนเลส) และควรให้กับใบพัดกวนของเหลวเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง

คุณสมบัติทั่วไป Features || ฮีตเตอร์ต้มน้ำ/ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

 • วัสดุเป็นท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy
 • มีลักษณะเป็นแท่งกลมดัดเป็นตัวยูยึดอยู่กับเกลียว
 • ใช้งานกับของเหลวอย่างเช่น น้ำ, น้ำมัน
 • สามารถเลือกขนาดโวลต์/วัตต์ รูปแบบได้ตามลักษณะการใช้งาน

วัตถุดิบในการผลิต ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

 • ท่อสแตนเลส 304, ท่อ Incoloy
 • ลวดนิเกิล N80 จากประเทศ สวีเดน
 • แบบมีเกลียวติดตั้ง,ไม่มีเกลียวติดตั้ง หรืออื่นๆ
 • เซรามมิคปิด ปากท่อ, เซรามมิคปิดขั่วน๊อต
 • Connetion Star, Dalta
 • ผงแมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo)
 • แกนพันลวด

ประโยชน์การนำไปใช้งาน ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

 • เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลวได้เกือบทุกประเภท เช่น ต้มน้ำ ต้มน้ำมัน ฯลฯ
 • ใช้สำหรับอุ่นต้มที่ต้องการความสะอาด เช่น ใช้อุ่นอาหาร, เครื่องดื่ม ฯลฯ