ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลว เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลวหลากหลายชนิด(ของเหลวที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสแตนเลส) และควรให้กับใบพัดกวนของเหลวเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง