ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater)

ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค มีหลักการทำความร้อน คือ ให้กำเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยังวัตถุ สามารถนำไปใช้สำหรับให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ งานอบไล่ความชื้น เช่น อบสี, อบฟิล์มหด, ใช้กับงานบรรจุหีบห่อ, อบขึ้นรูปพลาสติก, อบให้ความร้อนงานซีลฝาครอบถังน้ำ เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไป ||รูปฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater)

 • เป็นฮีตเตอร์ที่ส่งความร้อนแบบแผ่รังสี จะคล้ายกับดวงอาทิตย์ที่แผ่รังสีมาสู่โลก
 • ลักษณะแบบแผ่นสี่เหลี่ยม
 • สามารถให้ความร้อนได้ถึงเนื้อในของวัตถุ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน
 • ตัววัสดุมีความเป็นฉนวนสูง ทำให้ไฟไม่รั่ว

ข้อควรระวังในการใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater)

 1. การให้ความร้อนแบบอินฟราเรด ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี
 2. ไม่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาว เพราะจะสะท้อนความร้อนของคลื่นอินฟราเรด
 3. ควรติดตั้งตัววัดอุณหภูมิให้อยู่ใกล้กับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนมากที่สุด หรือจะใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปใช้งาน ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater)

 • ใช้สำหรับให้ความร้อนกับแม่พิมพ์งานอบไล่ความชื้น เช่น อบสี งานซีลคอขวด
 • ให้ความร้อนในกระบวนการถนอมอาหาร
 • สามารถใช้ทำความอบอุ่นกับคนหรือให้ความอบอุ่นในคอกสัตว์เลี้ยงได้
 • สามารถใส่หัววัดหรือเทอร์โมคัปเปิ้ลเพื่อวัดอุณหภูมิฮีตเตอร์ได้ใช้