ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นเหล็กโลหะต่างๆ และให้ความร้อนแม่พิมพ์หรือโมล เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนสูง ใช้สำหรับใส่ในช่องวัตถุโลหะที่มีรู โดยความร้อนจากฮีตเตอร์จะถูกถ่ายความร้อนไปยังแม่พิมพ์หรือโมลที่เป็นโลหะ ส่วนมากนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติก งานขึ้นรูป

คุณสมบัติทั่วไป ||ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) บางส่วน

  • วัสดุเป็นท่อสแตนเลส SUS 304
  • มีลักษณะเป็นแท่งกลมและมีสายออก 2 สาย สามารถใช้ไฟ 220 / 380 V
  • เป็นฮีตเตอร์สำหรับใช้งานกับของเหลว เพื่อการหลอมเหลว
  • สามารถเลือกขนาดโวลต์ / วัตต์ / ได้ตามความต้องการลูกค้า

ข้อควรระวังในการใช้ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

  1. การให้ความร้อนแบบอินฟราเรด ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี
  2. ไม่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาว เพราะจะสะท้อนความร้อนของคลื่นอินฟราเรด

ควรติดตั้งตัววัดอุณหภูมิให้อยู่ใกล้กับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนมากที่สุด หรือจะใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด