รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater) ทุกชนิด

บริษัท เอ็ม ที ฮีตเทค จำกัด ( MT HEATTECH Co.,Ltd. )

ผลิตฮีตเตอร์ (Heater)

รับสั่งทำ ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ทำความร้อน (Heater) ทุกชนิด สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ออกแบบฮีตเตอร์ (Heater)

รับออกแบบ และ ผลิต ฮีตเตอร์ Heater และ Thermocouple , PT100 ทางด้านอุตสาหกรรมทุกชนิด

จำหน่ายฮีตเตอร์ (Heater)

จำหน่ายอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater) ทุกชนิด

บริษัท เอ็ม ที ฮีตเทค จำกัด ( MT HEATTECH Co.,Ltd. )

เอ็มทีฮีตเทค ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์คุณภาพสูง

รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater) ทุกชนิด สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตตามรูปแบบ ที่ลูกค้าต้องการ บริการออกแบบและควบคุมการผลิต โดยทีมงานวิศวกร ออกแบบฮีตเตอร์ตามวัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ด้านเทคนิคการใช้ฮีตเตอร์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เพื่อยืดอายุ การใช้งานของฮีตเตอร์

  • รับสั่งทำ เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) RTD (Pt100) หัววัดอุณหภูมิ ตามย่านอุณหภูมิและค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน และตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ
  • จำหน่ายสินค้าฮีตเตอร์ในราคาโรงงาน
  • เรากล้ารับประกันสินค้าฮีตเตอร์ทุกชนิดเป็นเวลา 3 เดือน
เอ็มทีฮีตเทค แหล่งรวมฮีตเตอร์ และเทอร์โมคัพเปิ้ลคุณภาพ

เรามีฮีตเตอร์หลากหลายชนิด ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น

ประเภทฮีตเตอร์ (Heater) ของเรา

ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นเหล็กโลหะต่าง ๆ และให้ความร้อนแม่พิมพ์หรือโมล เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนสูง

ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำพาความร้อน ใช้งานในตู้อบหรืองานที่ต้องให้ความร้อนกับอากาศภายในห้อง

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ/ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลว เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลวหลากหลายชนิด

ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำพาความร้อน ใช้งานในตู้อบหรืองานที่ต้องให้ความร้อนกับอากาศภายในห้อง

ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater)

เป็นฮีตเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ด้วยรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกและให้ความร้อนได้คงที่สม่ำเสมอ

ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)

ถูกนำไปใช้งานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยจะนำไปใช้ในลักษณะงานตัดงานบรรจุหีบห่อและแม่พิมพ์ และจะถูกใช้งานมากในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater)

มีหลักการทำความร้อน คือ ให้กำเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยังวัตถุ สามารถนำไปใช้สำหรับให้ความร้อนกับแม่พิมพ์

เทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี (Thermocouple & RTD PT100)

จำหน่าย ขาย รับผลิต เทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี (Thermocouple & RTD PT100) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอุปกรณ์ทำความร้อน

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ (Digital Temperature Controller)

อุปกรณ์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ เกี่ยวกับความชื้น ซึ่งเหมาะสำหรับ ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้น อุตสาหกรรมอาหาร

ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ (Hot runner Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่มีลักษณะ เหมาะสำหรับหัวฉีดฉีดพลาสติก ซึ่งติดอยู่กับโมลด์แม่พิมพ์ ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์จะใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

เทอร์โมสตัท (Thermostat)

อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ อัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ, อุตสาหกรรมอาหาร

ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน (Hot-air blower Heater)

ใช้ชุดฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater) เข้ากันเป็นชุด นำไปประกอบตู้อบ หรือเตาอบ ลักษณะการใช้งาน เป่าเอาไอความร้อนไปใช้งาน

ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด/โคม (Infrared Quartz Heater)

มีทั้ง หลอดสีขาวสีดำ และ หลอดควอทซ์ มีหลักการทำความร้อน คือ ให้กำเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยังวัตถุ

ต้องการสั่งทำฮีตเตอร์ บริษัท เอ็ม ที ฮีตเทค จำกัด ( MT HEATTECH Co.,Ltd. ) รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ทำความร้อน (Heater) ทุกชนิด สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตตามรูปแบบ ที่ลูกค้าต้องการ บริการออกแบบและควบคุมการผลิต โดยทีมงานวิศวกร ออกแบบฮีตเตอร์ตามวัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณ